Felderítők Albertfalván (1918-1919)

Czirók Zoltán cikke, MRT Évkönyv 2012